HEINE BETA4 NT Slim Bottom Insert 3.5v

Item No.07-3900
Bottom insert for the BETA4 NT Slimline 3.5v rechargeable handle only